Publikacje
 1. „Postępowania dyscyplinarne w służbach mundurowych”, LexisNexis, Warszawa 2008, monografia
 2. „Ustawa o broni i amunicji. Komentarz”, LexisNexis, Warszawa 2010, komentarz do ustawy
 3. „Funkcjonowanie Policji w administracji zespolonej w latach 1999-2004 (na przykładzie województwa opolskiego)” w: „Policja w strukturach administracji publicznej Szczytno 2005” materiały pod redakcją Aleksandra Babińskiego i Piotra Bogdalskiego, Szczytno 2005
 4. „Dostęp cudzoziemców do broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świetle prawa polskiego i europejskiego”, w: „Proces dostosowania polskiego prawa policyjnego i prawa stosowanego przez Policję do prawa europejskiego.” pod redakcją Krzysztofa Choińskiego, Izabeli Nowickiej, Szczytno 2009 
 5. „Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych. Ewolucja odpowiedzialności dyscyplinarnej na przełomie wieku i jej przyszłość” w: „Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji”, materiały pod redakcją Piotra Jóźwiaka i Witolda Majchrowicza, Piła 2011
 6. „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych. Możliwość uchwalenia wspólnej procedury.” w: „Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych” II Seminarium z cyklu „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych”, materiały pod redakcją Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego, Piła 2012     
 7. „Odpowiedzialność dyscyplinarna policjantów za czyny popełnione poza służbą” w: „Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych”, materiały pod redakcją Piotra Jóźwiaka i Krzysztofa Opalińskiego, Piła 2013 
 8. „Policja w misjach pokojowych” w „Polskie misje wojskowe. Ujęcie interdyscyplinarne”, Toruń 2013, Prace doktorantów i młodych pracowników naukowych Instytutu Politologii UO, pod red. Bartosza Maziarza 
 9. „Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji jako element kształtowania wizerunku formacji. Aspekt winy.” w „Wina na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej”, Piła 2015 
 10. „Wpływ polityki wizerunkowej w Policji na orzecznictwo dyscyplinarne w II instancji” w „Postępowanie odwoławcze w postępowaniu dyscyplinarnym w służbach mundurowych” Piła 2016
 11. „Policja, a media. Głos praktyka.” w „Komunikowanie o bezpieczeństwie medialny obraz zagrożeń” pod red. Weronika Świerczyńska-Głownia, Teresa Sławińska, Magdalena Hodalska; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016. „Polityka informacyjna i wizerunkowa polskiej Policji w latach 1999-2015” Opole 2021 (rozprawa doktorska)
 12. „Polityka informacyjna i wizerunkowa polskiej Policji w latach 1999-2015” Opole 2021 (rozprawa doktorska)